Bezpieczne źródło energii
w Twojej gminie

 

Fundacja REO, wraz z partnerami, informuje, że projekt „Biogazownie rolnicze – bezpieczne źródło energii w Twojej gminie” zakończył się. Wszystkich zainteresowanych materiałami prosimy o kontakt.

 


Fundacja REO, wraz z partnerami, zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnych seminariach „Biogazownie rolnicze – bezpieczne źródło energii w Twojej gminie”.
 

Uczestnicy seminarium dowiedzą się m.in.:

  • czym jest biogazownia rolnicza i jak działa
  • czy biogazownia rolnicza to bezpieczne źródło energii
  • jakie korzyści gminie i jej mieszkańcom może przynieść budowa biogazowni rolniczej
  • jak prowadzić konsultacje społeczne przy procesie inwestycyjnym
  • jak informować opinię publiczną o korzyściach płynących z funkcjonowania biogazowni rolniczej
  • jak rozwiązywać konflikty społeczne związane z procesem inwestycyjnym.

 

Na seminarium zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których zadaniem jest planowanie i koordynowanie wszelkich działań związanych z powstawaniem instalacji OZE, w tym biogazowni rolniczych na terenach im podległych, oraz innych pracowników zainteresowanych tematyką biogazowni rolniczych i konsultacji społecznych.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Partnerem merytorycznym seminariów jest Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. Patronat nad seminariami objęło Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej oraz Związk Gmin Wiejskich RP.

 

 

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja REO.

 

   

 

sponsor_nfosigw.jpg